Ermenek Meslek Yüksek Okulu 21 Mart 1991 tarihinde resmi olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak programlarına başlayan yüksek okulumuz, 29 Mayıs 2007 tarihinde üniversitemize bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren yüksek okulumuz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksek Okulu adıyla eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Yeniliklere ayak uydurarak gelişmiş ülkelere eş değerde, bölgemiz ve ülkemiz gereksinimlerini karşılayacak uygulamalı eğitim gerçekleştirerek, üstün değerler yaratacak bireyler yetiştirmeyi misyonu kabul eden yüksek okulumuz, alanında lider, sıradan değil aranan bir meslek yüksek okulu olmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz; analitik düşünme yeteneğine sahip çağdaş, yenilikçi, teknolojiyi takip eden ve onu aktif olarak kullanabilen bireyler yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

2011 – 2012 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksek Okulumuzun Bilgisayar Programcılığı Programında 50, Elektrik Programında 40, İşletme Yönetimi Programında 50, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında 100 ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında 100 olmak üzere toplam 340 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi 4 yarıyıl olan Meslek Yüksek Okulumuzda, 15 öğretim görevlisi, 3 okutman, 5 idari personel ve 8 hizmet alımı ile çalışan olmak üzere toplam 28 akademik ve idari personel görev yapmaktadır.