T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ REHBERİ

Öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla yapmak zorunda oldukları stajlara ilişkin yapılacak işlemler sırasıyla aşağıdaki şekildedir.

  1. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından belirlenen, branşınıza uygun özel ve kamu kuruluşlarında endüstriye dayalı eğitiminizi (staj) yapabilirsiniz.
  2. Yüksekokulumuzdan Staj Başvuru Belgesi'ni alınız ve 2 (iki) nüsha olmak üzere doldurarak staj yapacağınız iş yerine veriniz. Staj yapacağınız iş yeri, vermiş olduğunuz belgeleri onayladıktan sonra 1 (bir) nüshasını size geri vermelidir.
  3. Staj yapacağınız iş yerinin onayından sonra başvuru belgesini yüksekokulumuz Program Staj Yetkilisi'ne teslim ediniz. Program Staj Yetkilisi'nin onayından sonra yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosundan staj defterinizi alınız ve belirtmiş olduğunuz tarihte stajınıza başlayınız.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Özel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi gereğince zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerimize ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’ yapılmakta ve ilgili kanunun 87/e maddesi gereğince de sigorta primleri üniversitemizce ödenmektedir. Sigorta işlemleri staj başvuru formunda belirttiğiniz tarihe göre yapılacağından bu tarihte staja başlamanız zorunludur.

Staj süresince, yapacağınız iş ve eğitimleri staj defterinize günlük olarak kaydediniz. Stajınızı tamamladığınızda, staj defterinizi belirtilen son teslim tarihine kadar Program Staj Yetkilisi'ne imza karşılığında teslim ediniz. Süresi içerisinde defterini teslim etmeyen öğrenci staj yapmamış sayılır.

Staj dosyanız staj kurulu tarafından değerlendirilecek ve staj notunuz ilan edilecektir.