2017 – 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ÖSYS Yerleşme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru İlanı


  “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri ve “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş Ek Madde-1 ( Yerleşme Puanına Göre ) kapsamında başvurular alınacak olup, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

http://ogris.kmu.edu.tr/duyuru.aspx?ayrinti=433